Welkom

 

Welkom in het virtuele gemeentearchief van Ledegem!


Sinds 31 maart 2019 zijn de openbaarheidstermijnen van de registers Burgerlijke Stand gewijzigd. Huwelijksakten zijn nu voor iedereen openbaar na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Voor de geboorteakten blijft de termijn 100 jaar.

Deze openbaar gestelde registers zijn gedigitaliseerd en online beschikbaar! U hoeft u voor deze archiefdocumenten niet langer te verplaatsen naar onze bibliotheek. U kunt dit alles van thuis uit volledig kosteloos opzoeken, consulteren, afdrukken of in uw eigen digitaal dossier bijhouden. We vragen enkel om u even te registreren. Geen paniek, dit duurt slechts enkele seconden en is volledig gratis.

Voor de niet-openbare akten (huwelijksakten ≤ 75 jaar, overlijdensakten ≤ 50 jaar, overige akten ≤ 100 jaar) stelt het Koninklijk besluit van 17 maart 2021 over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand dat genealogen een specifieke en gedetailleerde aanvraag moeten indienen met toestemming van alle betrokkenen. Meer inlichtingen hierover kan je bekomen via burgerzaken@ledegem.be.

Artikel 5 van het Koninklijk besluit betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister van 16 juli 1992 stelt dat de raadpleging door derden van de registers, die meer dan 120 jaar geleden afgesloten zijn, is toegelaten voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 29 maart 2021 om de openbare bevolkingsregisters onder bepaalde voorwaarden online te ontsluiten.

De openbare bevolkingsregisters –vanaf 1826- zijn vanaf heden online raadpleegbaar.

Een belangrijke kanttekening is wel dat aan deze beelden geen data zijn gekoppeld en bijgevolg er dus ook niet op kan gezocht worden. U gebruikt best de indexen die ook gedigitaliseerd zijn.

Registratie

Registreer hier om onmiddellijk en onbeperkt toegang te krijgen tot honderdduizenden akten en gegevens.

Registreren

Aanmelden